Izvēlne Izvēlne
LV
Ziņas un piedāvājumi
TOYOTA ATSAUKUMI
17.06.2020

BŪTISKI ZINĀT PAR TOYOTA ATSAUKUMIEM

1)    Toyota mērķis ir nodrošināt drošību uz ceļiem.

2)    Jebkurš darbs saistībā ar atsaukumu tiks veikts bez maksas un neradīs jums papildu izmaksas.

3)    Uzņēmumam Toyota ir ļoti būtiski novērst ar atsaukumu saistīto defektu.

4)    Jūsu Toyota automobilis ir drošs. Tā kā mums ir aizdomas, ka jūsu automobilim varētu būt ar atsaukumu saistītais defekts, mūsu pienākums ir to pārbaudīt un novērst. Šis pakalpojums ir pilnībā bez maksas.

5)    Ar atsaukumu saistītais defekts var arī nebūt pamanāms un neradīt nekādu tiešu risku.  Tomēr tas var atklāties vairāku nelabvēlīgu apstākļu sakritības gadījumā, un, attiecīgo defektu novēršot, mēs šādu iespējamību izslēgsim. Drošība ir Toyota galvenā prioritāte.

6)    Novēršot defektu, tiek novērsts arī saistītais risks.  

7)    Visticamāk, centāmies jūs informēt iepriekš, taču pieļaujam, ka mūsu tīklā nav bijusi precīza kontaktinformācija.

8)    Pārbaudīt, vai atsaukuma kampaņa attiecas uz jūsu Toyota automobili, varat šeit: https://bit.ly/atsaukumilv

 


Izplatītākie jautājumi par Toyota atsaukuma kampaņām


 

Kas ir automobiļa atsaukums? Kas notiek, kad automobilis tiek atsaukts?

Toyota automobiļi ir būvēti atbilstoši visaugstākajiem kvalitātes standartiem, un to tehniskā stāvokļa uzraudzībai ekspluatācijas laikā tiek izmantotas dažādas metodes. Tomēr, tā kā mūsu automobiļi tiek izmantoti dažādos apstākļos, dažkārt tiek konstatēts, ka dažas Toyota automobiļu detaļas neatbilst stingriem rūpnīcas kvalitātes standartiem. Uzņēmuma Toyota svarīgākā prioritāte ir padarīt ceļus drošākus, par ko liecina mūsu centieni nodrošināt braukšanu bez negadījumiem. Citiem vārdiem sakot, Toyota izziņo atsaukuma kampaņas, lai uzlabotu cilvēku, satiksmes un transportlīdzekļu drošību. Tas nozīmē, ka visi transportlīdzekļi, kas ražoti noteiktā laika periodā vai kas ietver konkrētu detaļu, tiks atsaukti nogādāšanai pie pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas nomainīs attiecīgo detaļu vai novērsīs attiecīgo defektu. Maznozīmīgi ar atsaukumu saistīti remontdarbi tiks veikti plānotās apkopes laikā, un klients par tiem tiks informēts.

Kādēļ mans atsaukumā iekļautais automobilis ir jānogādā pie pilnvarotā pārstāvja?

Lai novērstu ar atsaukumu saistītu defektu, jums ir jānogādā automobilis pie pilnvarotā pārstāvja, jo ražotājs ir oficiāli izziņojis kampaņu un nepieciešamos remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarotie pārstāvji. Tikai nogādājot savu automobili pie pilnvarotā pārstāvja, varat būt pārliecināts, ka defekts tiks novērsts atbilstoši remontdarbu instrukcijām un ka jūsu automobiļa atsaukuma paziņojums tiks dzēsts. Turklāt tikai pie pilnvarotā pārstāvja klientam par darbu nebūs jāmaksā.

Kas notiks, ja nenogādāšu savu automobili pie pilnvarotā pārstāvja, lai novērstu ar atsaukumu saistītu defektu?

Atsaukumi tiek izziņoti transportlīdzekļiem, kuriem ir konstatēts defekts, kas apdraud braukšanas drošību. Tas nozīmē, ka nelaimīgu apstākļu sakritību rezultātā defekts var izpausties un radīt situāciju, kas ir bīstama kā vadītājam, tā pasažieriem. Un sliktākajā gadījumā potenciāli bīstama situācija var radīt katastrofālas sekas. Tādēļ ir ļoti svarīgi pārbaudīt automobiļa VIN numuru mūsu tīmekļa vietnē un noteikti novērst defektu, ja jūsu automobilis ir iekļauts atsaukumā. Tas klientam nerada nekādas izmaksas.

Kādēļ Toyota izsludina atsaukuma kampaņas?

Uzņēmuma Toyota svarīgākā prioritāte ir padarīt ceļus drošākus, par ko liecina mūsu centieni nodrošināt braukšanu bez negadījumiem. Mūsu atsaukuma kampaņu mērķis ir uzlabot satiksmes drošību, novēršot rūpnīcā konstatētos potenciālos defektus. Šādu kampaņu publicitāte, pirmkārt un galvenokārt, palīdz mums sasniegt pēc iespējas lielāku skaitu Toyota īpašnieku. Līdz šim esam centušies sazināties ar visiem īpašniekiem personīgi, taču diemžēl daudzos gadījumos reģistrētā kontaktinformācija ir novecojusi vai nepilnīga. Turklāt šādu kampaņu publicitāte palīdz veicināt cilvēku izpratni par to, cik svarīgi ir nogādāt savus atsaukumos iekļautos automobiļus pie pilnvarotā pārstāvja. Tā diemžēl vēl nav kļuvusi par izplatītu praksi.

Kā tiek konstatēti defekti, kuru dēļ jāveic atsaukumi?

Automobiļi sastāv no tūkstošiem lielu un mazu detaļu, kas nozīmē, ka ražošanas procesā ir iesaistīti neskaitāmi cilvēki un ierīces. Visi automobiļi tiek droši montēti, zinot, ka gala produkts līdz pēdējai detaļai atbilst visaugstākajiem Toyota kvalitātes standartiem. Defekti un arī potenciālie defekti tiek konstatēti ražošanas laikā vai arī izlases kārtībā veiktu gatavo automobiļu pārbaužu laikā, vai arī tie atklājas, kad automobiļi jau kādu laiku tiek izmantoti. Lielākā daļa defektu kļūst pamanāmi laika gaitā, un tos paredzēt nav iespējams. Un, tā kā mūsu transportlīdzekļi tiek izmantoti visās pasaules daļās un tiek pakļauti ļoti dažādiem klimatiskajiem apstākļiem, būtiska nozīme ir arī vides faktoriem, jo ir visai neiespējami simulēt to iedarbību vairāku gadu tālā nākotnē.

Vai atsauktie automobiļi ir bojāti?

Automobiļi tiek atsaukti, ja ražotājs konstatē, ka noteiktā periodā ražotiem modeļiem ir vai var būt kāds defekts, kura novēršanai nepieciešams veikt apkopi vai nomainīt detaļu. Dažos gadījumos ir skaidrs, ka visiem atsaukumam pakļautajiem automobiļiem ir nepieciešama noteikta maiņas detaļa. Citkārt atsaukuma rezultātā automobilis vispirms tiek pārbaudīts un, iespējams, detaļa nav jāmaina un papildu darbs nav jāveic, un tas nozīmē, ka ar automobili viss ir kārtībā. Tomēr, lai pārliecinātos, ka jūsu automobilis ir vislabākajā formā, nogādājiet to pie pilnvarotā pārstāvja, kas bez maksas veiks visus darbus un pārbaudes saistībā ar konkrēto atsaukumu.

Vai atsaukums attiecas tikai uz Toyota automobiļiem?

Toyota izziņotās atsaukuma kampaņas attiecas tikai uz Toyota automobiļiem, bet arī visi pārējie ražotāji dažkārt izsludina savu automobiļu atsaukuma kampaņas.

Vai atsaukumi neizraisa automobiļu īpašnieku paniku?

Kaut arī uzņēmuma Toyota un  citu ražotāju izsludinātās atsaukuma kampaņas plašsaziņas līdzekļos tiek aprakstītas visai bieži, informācijas pieprasījumu skaits nav būtiski palielinājies. Mūsu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem saprast, ka attiecīgo defektu novēršana un detaļu remonts uzlabo drošību un paaugstina transportlīdzekļa vērtību. Diemžēl pieredze liecina, ka automobiļu īpašnieki nav īpaši ieinteresēti. Mūsu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir pieejami atbilstoši resursi, lai nodrošinātu visa darba paveikšanu saprātīgā laikā. Tādēļ mēs mudinām cilvēkus pārbaudīt sava Toyota automobiļa VIN numuru mūsu tīmekļa vietnē un, ja nepieciešams, pieteikties nepieciešamajiem remontdarbiem.

Kādas darbības veicat, ja tiek konstatēts defekts?

Uzņēmuma Toyota svarīgākā prioritāte ir padarīt ceļus drošākus, par ko liecina mūsu centieni nodrošināt braukšanu bez negadījumiem. Tādēļ defekta noteikšana ir visaptverošs vairāku posmu process. Lai garantētu maksimālu drošību, visas automobiļa detaļas pirms ražošanas uzsākšanas tiek rūpīgi pārbaudītas un visi konstatētie defekti tiek novērsti. Transportlīdzekļi tiek pārbaudīti arī ražošanas laikā un pēc tam. Pabeidzot ražošanu, tiek izvēlēti vairāki transportlīdzekļi, kurus izjauc līdz sīkākajai detaļai un pārbauda vēlreiz. Kad izmantošanai tiek apstiprināts jauns modelis, tam lielākā tirgū tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, lai atklātu defektus, kas varētu rasties ekspluatācijas laikā. Turklāt pilnvarotie pārstāvji regulāri sagatavo tehniskās atskaites (tostarp par garantijas gadījumiem), kas tiek nosūtītas Toyota inženieriem, lai viņi tās varētu analizēt. Kā redzat, mēs nepārtraukti cenšamies identificēt visus iespējamos defektus.

Vai atsaukums nozīmē, ka automobilis apdraud manu dzīvību?

Izmantojot automobili ikdienas vajadzībām, defekts var tā arī neparādīties un, iespējams, autovadītājs braukšanas laikā defektu nemaz nemana. Šie defekti neapdraud dzīvību, drīzāk tie apdraud braukšanas drošību, kas nozīmē, ka nepastāv tiešs un aktīvs apdraudējums, bet nelaimīgu apstākļu sakritības gadījumā defekts var izpausties un ietekmēt ceļa lietotāja drošību. 

Defekts vienmēr izpaužas nelaimīgu apstākļu sakritības gadījumā, un tādēļ ir svarīgi rīkoties atbildīgi, proti, pārbaudīt, vai atsaukums attiecas uz jūsu automobili, ievadot tā VIN numuru mūsu tīmekļa vietnē un apstiprinošas atbildes gadījumā nekavējoties novēršot defektu. 

Kādi ir tehniskie defekti, kuru dēļ ir veikti atsaukumi?

Šāds defekts ir, piemēram, elektriskie logu slēdži, kam ražošanas laikā nav nodrošināts atbilstošs smērvielas daudzums. Šāda defekta gadījumā slēdžu bloks var pārkarst un lietošanas laikā izkust. Tas var izraisīt aizdegšanos.

Cits piemērs ir drošības spilvenu piepūšanas sistēmas, kas ar laiku var kļūt jutīgas pret mitrumu. Ja tā notiek, tas var būtiski ietekmēt ķīmiskās reakcijas ātrumu un spēku, ar kādu avārijas gadījumā tiek aktivizēts drošības spilvens. Tas savukārt var izraisīt  piepūšanas sistēmas metāla korpusa saplīšanu, kā rezultātā asas metāla detaļas lielā ātrumā var trāpīt autovadītājam un pasažieriem.

Šie piemēri neattiecas uz visiem Toyota automobiļiem, bet uz noteiktiem modeļiem, kas izgatavoti noteiktā laika posmā. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi būtiski pārbaudīt sava Toyota automobiļa statusu mūsu tīmekļa vietnē. Pie pilnvarotā pārstāvja automobiļa īpašniekam par bojātas detaļas nomaiņu pret jaunu un uzlabotu netiek prasīta samaksa.

Cik daudz laika nepieciešams, lai novērstu ar atsaukumu saistītu problēmu?

Atsaukuma kampaņā ietvertie darbi tiek veikti atbilstoši mūsu rūpnīcās sagatavotajām remonta instrukcijām. Atkarībā no detaļas un darba veida process var aizņemt no 10 minūtēm līdz piecām stundām. Ja, pārbaudot VIN numuru Toyota tīmekļa vietnē, tiek konstatēts, ka atsaukums attiecas uz jūsu transportlīdzekli, sazinieties ar pilnvaroto pārstāvi, lai saņemtu sīkāku informāciju. Ņemiet vērā, ka atsaukuma kampaņā ietvertais pilnvarotā pārstāvja veiktais darbs tiek veikts bez maksas. Turklāt tikai pilnvarotie pārstāvji var garantēt, ka remontdarbi tiks paveikti atbilstoši mūsu rūpnīcās sagatavotajām remonta instrukcijām.

Atsaukums parasti attiecas uz lielu skaitu automobiļu. Vai tiem visiem ir kāds defekts?

Uzņēmuma Toyota mērķis ir nodrošināt maksimālu satiksmes drošību, tādēļ mēs vienmēr atsaucam lielāku skaitu automobiļu. Kopumā šādas iniciatīvas ir preventīvas, proti, defekts var būt vai arī nebūt. Mūsu tehniķi pārbauda, vai automobilim nav defektu, un, ja defekti netiek atklāti, viss ir kārtībā un automobiļa atsaukuma paziņojums tiek dzēsts.

Vai iespējams, ka atsaukumā iekļautajam automobilim ir vairāk par vienu defektu?

Tas ir iespējams, taču tā notiek ārkārtīgi reti.

Cik atsaukuma kampaņas līdz šim ir bijušas?

Pirmkārt, jāpaskaidro, ka atsaukuma kampaņas būtībā nebeidzas, tas ir, kampaņa ir aktīva līdz brīdim, kad ir pārbaudīti visi transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas konkrētais atsaukums, vai arī kad ir zināms, ka attiecīgie transportlīdzekļi vairs nepiedalās satiksmē. Uzņēmums Toyota ir izziņojis vairāk nekā simts joprojām aktīvu atsaukuma kampaņu, un vecākie atsaukuma modeļi ir izgatavoti 2002. gadā.

Kā varu pārbaudīt, vai uz manu automobili attiecas atsaukums?

Apmeklējiet Toyota tīmekļa vietni. Ievadiet sava automobiļa VIN numuru, un uzreiz saņemsiet informāciju par automobiļa statusu. VIN numurs ir norādīts automobiļa reģistrācijas apliecībā vai pie automobiļa priekšējā vējstikla. 

Kādas darbības ir veicis uzņēmums Toyota, lai veicinātu to, ka cilvēki nogādā atsauktos automobiļus pie pārstāvjiem?

Lai nodrošinātu 80–90% atsaucību, pārstāvji tieši sazinās ar jaunāko automobiļu īpašniekiem. Saistībā ar vecākiem automobiļiem esam uzsākuši informēšanas kampaņas un nosūtījuši vēstules, bet dažādu iemeslu dēļ ceļu administrēšanas iestādes datubāzē iekļautās adreses var nebūt derīgas un tādēļ mums neizdodas sazināties. Līdz ar to ir ļoti svarīgi vienmēr nodrošināt aktuālu kontaktinformāciju.

Kas palīdzētu sekmēt atsaukšanas kampaņas?

Visiem automobiļu ražotājiem periodiski ir jāveic atsaukšana, un ir daudz veiksmīgu situācijas risinājumu piemēru visā pasaulē.

Piemēram, Vācijā nav iespējams nokārtot regulāro tehnisko apskati, ja nav novērsts atsaukumā ietvertais defekts. Vispirms būs jānovērš problēma, un tikai tad varēsiet kārtot apskati.

Šveicē visas datubāzes ir savienotas ar valsts informācijas sistēmu. Ja, pārbaudot automobiļa reģistrācijas numuru, policija konstatēs, ka nav novērsts ar atsaukumu saistīts defekts, jūs saņemsiet brīdinājumu par tā novēršanu. Ja tas netiek paveikts noteiktā termiņā, automobilim tiks liegts piedalīties satiksmē.

Ir daudz veiksmīgi īstenotu pasākumu piemēru citās valstīs, un līdzīgu pasākumu īstenošanai būtu jābūt ne vien iespējamai, bet tā arī ļautu valstij lepoties ar digitālas e-valsts statusu. 

Vai automobiļi, uz kuriem attiecas kāda atsaukuma kampaņa, bijuši iesaistīti negadījumos, ko izraisījis tieši atsaukumā iekļautais defekts?

Mums ir informācija tikai par Igauniju, Latviju un Lietuvu, un šajās trīs valstīs šādu negadījumu nav bijis.

Kas jādara automobiļa īpašniekam, lai novērstu ar atsaukumu saistītu defektu?

Pēc tam, kad būs pārbaudīts VIN numurs Toyota tīmekļa vietnē un noskaidrots mūsu datubāzē, ka uz jūsu automobili attiecas atsaukums, sazinieties ar pilnvaroto pārstāvi un piesakiet apmeklējumu, lai novērstu attiecīgo defektu. Protams, visi darbi tiks veikti bez maksas.

Cik izmaksā ar atsaukumu saistītā defekta novēršana?

Par to nav jāmaksā. Ar atsaukumu saistīto defektu novēršana klientam tiek veikta bez maksas.

Kas notiks, ja, novēršot ar atsaukumu saistīto defektu, tiks konstatēta vēl kāda problēma?

Ja Toyota tehniķis konstatēs kādu problēmu, kas nav saistīta ar atsaukumu (piemēram, nodiluši bremžu kluči, vaļīgs gultnis, rūsa uz virsbūves), klients tiks informēts par problēmu, taču viņam nav pienākums veikt šos darbus pie Toyota pārstāvja.

Cik liela atsaukumu daļa ir saistīta ar Takata drošības spilveniem?

Uzņēmums Takata ir piegādājis drošības spilvenus dažādiem Toyota modeļiem un informējis, ka ar laiku šiem drošības spilveniem var rasties kāds defekts. Ja notiek negadījums, šo drošības spilvenu piepūšana var notikt ar pārmērīgu spēku, kā rezultātā dažas drošības spilvena moduļa detaļas var saplīst un metāla fragmenti var tikt izkaisīti pa visu salonu. Šādā gadījumā metāla lauskas var savainot autovadītāju un/vai pasažierus. Takata ir ilglaicīgs Toyota partneris, un tādēļ Takata drošības spilvenu atsaukums attiecas uz lielu skaitu mūsu automobiļu.